Home Bệnh xã hội

Bệnh xã hội

Bệnh xã hội (Social disease) là một thuật ngữ chỉ những bệnh lý mà có thể dễ dàng truyền từ người này sang người khác trong cộng đồng, thường được gắn liền với việc quan hệ tình dục vô sinh hoặc viêm nhiễm tình dục. Ví dụ như HIV/AIDS, sùi mào gà, chlamydia và trichomoniasis. Tuy nhiên, từ này cũng có thể bao gồm các bệnh tật xã hội như methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) và cảm lạnh chung (the common cold).